İstisna Belgesi Nedir? Kimler Bu Belgeye Sahip Olmalı?

İstisna Belgesi Nedir? Kimler Bu Belgeye Sahip Olmalı?

İstisna Belgesi, influencerlar için özellikle Türkiye’de uygulanan bir vergi muafiyeti sistemi olarak büyük önem taşır. Sosyal medya platformları üzerinden gelir elde eden influencerlar, bu düzenlemeden doğrudan yararlanabilirler. İşte influencerlar için İstisna Belgesi’nin uygulanabilirliği hakkında bazı önemli noktalar:

1. İstisna Belgesi’nin Tanımı ve Amacı

İstisna Belgesi, 7338 sayılı Kanun ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 193 sayılı maddesi ile getirilen düzenlemelerle tanımlanmış bir vergi muafiyeti belgesidir. Bu belge, özellikle internet üzerinden sosyal içerik üretimi yaparak veya mobil uygulamalar geliştirerek gelir elde eden bireylerin, elde ettikleri kazançları belirli bir limit dahilinde gelir vergisinden muaf tutulmasını sağlar. Amacı, teknoloji ve dijital içerik üretimini teşvik etmek ve bu alanda çalışanların mali yükünü hafifletmek olan İstisna Belgesi, dijital ekonomide yenilikçilik ve yaratıcılığı destekleyici bir rol üstlenir.

2. İstisna Belgesi’ne Kimler Başvurabilir?

İstisna Belgesi’ne başvurabilecek kişiler şunlardır:

 • İnternet ortamında metin, görüntü, ses veya video gibi sosyal içerikler üreten gerçek kişiler.
 • Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği yapan gerçek kişiler.
 • Yıllık geliri 880.000 TL’yi aşmayan gerçek kişiler.

Bu şartları sağlayan bireyler, İstisna Belgesi almak için ilgili vergi dairesine başvuruda bulunabilirler.

3. İstisna Belgesi’nin Vergisel Avantajları

İstisna Belgesi sahibi bireyler için sağlanan vergisel avantajlar şunlardır:

 • Elde edilen gelir üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılması ve bu kesintinin direkt olarak ilgili vergi dairesine aktarılması.
 • Bu düzenleme, bireylerin vergisel işlemlerini basitleştirir ve mali yönetimlerini daha etkin bir şekilde sürdürmelerine olanak tanır.

4. İstisna Belgesi’ni Almak için Gerekli Adımlar

İstisna Belgesi almak için izlenmesi gereken adımlar:

 • İkametgahın bağlı olduğu vergi dairesine istisna belgesi için başvuru yapılması.
 • Başvuru onaylandıktan sonra Türkiye’de bir bankada hesap açılması ve bu hesap üzerinden işlemlerin yürütülmesi.
 • Bankanın, elde edilen gelir üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapması ve bu tutarı doğrudan vergi dairesine aktarması.

5. İstisna Belgesi’nin Kapsamı ve Sınırlamaları

İstisna Belgesi yalnızca gerçek kişilere verilir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan faydalanamaz. İstisna, başka kazanç faaliyetleri olan bireyler için de geçerlidir ve bu durum, istisna hakkını etkilemez. Döviz cinsinden elde edilen gelirlerde, vergi kesintisi işlem tarihindeki döviz alış kuruna göre hesaplanır.

Bu genişletilmiş açıklama, İstisna Belgesi’nin kapsamlı bir anlayışını sunar ve dijital içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricileri için önemli fırsatlar sağladığını gösterir. Bu düzenlemenin, Türkiye’deki dijital ekonomiye ve teknoloji gelişimine pozitif etkileri olması beklenmektedir.

İstisna Belgesi kapsamında uygulanan vergi muafiyeti ve tevkifat işlemleriyle ilgili bazı örnek hesaplamalar

Uygulama İçin Öneriler ve Örnekler

Influencerlar, gelirlerini ve vergi yükümlülüklerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve muhasebecileri ile yakın iletişim içinde olmalıdır.

Örnek 1: Yeni Başlayan Bir Influencer

Elif, Instagram ve YouTube üzerinde moda ve güzellikle ilgili içerikler üretmeye başlamış bir influencer. Yıllık tahmini geliri 500.000 TL civarında. Elif’in İstisna Belgesi alarak elde edeceği avantajlar şunlardır:

 • Brüt Gelir: 500.000 TL
 • Vergi Kesintisi (%15): 500.000 TL x 0.15 = 75.000 TL
 • Net Gelir: 500.000 TL – 75.000 TL = 425.000 TL

Elif, İstisna Belgesi sayesinde, 75.000 TL’lik bir vergi kesintisi ödemesi yaparak net 425.000 TL gelir elde eder ve bu süreç içinde bürokratik işlemlerden tasarruf sağlar.

Örnek 2: Orta Seviye Gelirli Influencer

Mert, yemek tarifleri sunan popüler bir YouTube kanalına sahip. Yıllık geliri yaklaşık 800.000 TL. Mert için İstisna Belgesi’nden yararlanmanın finansal etkisi:

 • Brüt Gelir: 800.000 TL
 • Vergi Kesintisi (%15): 800.000 TL x 0.15 = 120.000 TL
 • Net Gelir: 800.000 TL – 120.000 TL = 680.000 TL

Mert, yıllık 120.000 TL vergi ödeyerek kalanı net olarak kullanır ve işlemlerini basitleştirir.

Örnek 3: Yüksek Gelirli Influencer

Leyla, fitness ve sağlıklı yaşam üzerine içerikler üreten ve büyük markalarla iş birlikleri yapan bir influencer. Yıllık geliri 1.200.000 TL olduğu için İstisna Belgesi’nin gelir limitini aşmıştır. Ancak, 880.000 TL’ye kadar olan kısmı için vergi istisnasından yararlanabilir:

 • İlk 880.000 TL için Brüt Gelir: 880.000 TL
 • Vergi Kesintisi (%15): 880.000 TL x 0.15 = 132.000 TL
 • Net Gelir (İlk Kısım): 880.000 TL – 132.000 TL = 748.000 TL
 • Toplam Net Gelir (İstisna Sonrası Gelir Dahil): 748.000 TL + (1.200.000 TL – 880.000 TL) = 1.068.000 TL

Leyla’nın istisna sonrası kalan geliri üzerinden ek vergi ödemesi gerekebilir, ancak ilk 880.000 TL için vergi avantajından yararlanır.

Bu örnekler, İstisna Belgesi’nin influencerlar için gelir vergisi planlamasında nasıl bir rol oynayabileceğini göstermektedir. İstisna, özellikle vergi mükellefiyeti ve finansal yönetim konusunda büyük kolaylıklar sağlar.

UYGULAMA SÜRECİ

1. İstisna Belgesi’nin Alınması

İlk olarak, influencer’ın İstisna Belgesi’ni ilgili vergi dairesinden alması gerekmektedir. Bu belge, influencer’ın kazancının belirli bir miktarına vergi istisnası uygulanacağını onaylar.

2. Banka Hesabı Açılması ve Bilgilendirme

İstisna Belgesi aldıktan sonra influencer, bu belge ile Türkiye’de bir bankada hesap açmalıdır. Bu hesap özel olarak İstisna Belgesi kapsamında alınan ödemeler için kullanılacaktır. Müşterilere ödeme yapacakları banka hesap numarası bu hesaba ait olmalıdır.

3. Müşterilerle Anlaşma

İş birliği yapılan müşterilere, ödemenin direkt olarak influencer’ın İstisna Belgesi ile açılan banka hesabına yapılması gerektiği açıkça belirtilmelidir. Bu, vergi istisnasından doğru bir şekilde yararlanabilmek için zorunludur.

4. İstisna Belgesi ve Hesap Bilgilerinin İletilmesi

Proje teslimi veya anlaşma tamamlandığında, influencer müşteriye İstisna Belgesi’nin bir kopyasını ve ödeme yapılacak banka hesap bilgilerini iletir. Bu bilgiler, müşterinin ödemeyi doğru hesaba yapması ve işlemin vergi istisnası kapsamında değerlendirilmesi için gereklidir.

5. Ödeme Takibi

Ödemenin yapılmasından sonra, influencer ilgili banka hesabını kontrol ederek ödemenin doğru bir şekilde alındığını teyit etmelidir. Banka, gelen ödemeler üzerinden %15 oranında gelir vergisi kesintisi yapar ve bu tutarı otomatik olarak vergi dairesine iletir.

6. Yıllık Gelir ve Vergi Değerlendirmesi

Yıl sonunda, influencer gelirinin toplamını ve ödenen vergi kesintilerini değerlendirmelidir. Eğer gelir belirli bir limitin üzerine çıkmışsa, fazladan ödeme yapılması gerekebilir.

SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

S1: İstisna Belgesi nedir?

Cevap: İstisna Belgesi, Türkiye’de dijital içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri için getirilen bir vergi muafiyeti belgesidir. Bu belge, belirli bir gelir sınırı dahilinde elde edilen kazançların gelir vergisinden muaf tutulmasını sağlar.

S2: İstisna Belgesi’ne kimler başvurabilir?

Cevap: İstisna Belgesi’ne, internet ortamında metin, görüntü, ses veya video gibi sosyal içerikler üreten ve mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler başvurabilir. Başvuracak kişilerin yıllık gelirlerinin 880.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.

S3: İstisna Belgesi almak için hangi belgeler gereklidir?

Cevap: İstisna Belgesi almak için gereken belgeler arasında başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve vergi dairesine kayıtlı olduğunuzu gösteren belge bulunur. Ayrıca, başvuru sırasında banka hesap bilgilerinizin de sunulması gerekir.

S4: İstisna Belgesi ile elde edilen gelir üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılır mı?

Cevap: Evet, İstisna Belgesi ile elde edilen gelir üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Bu kesinti, bankalar tarafından direkt olarak ilgili vergi dairesine aktarılır.

S5: İstisna Belgesi’nin geçerlilik süresi var mıdır?

Cevap: İstisna Belgesi’nin genellikle bir geçerlilik süresi yoktur; ancak, mükellefin durumunda herhangi bir değişiklik olması (gelir sınırını aşma, farklı bir iş koluna geçiş gibi) durumunda vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

S6: İstisna Belgesi’ni kaybettim, ne yapmalıyım?

Cevap: İstisna Belgesini kaybetmeniz durumunda, aynı belgeyi yeniden almak için ikametgahınızın bağlı olduğu vergi dairesine başvurmanız gerekir. Yeniden düzenleme işlemleri için gerekli belgeleri temin etmeniz ve belgenin yeniden çıkarılması için başvuruda bulunmanız gerekecektir.

S7: İstisna Belgesi ile ilgili haklarımı nasıl koruyabilirim?

Cevap: İstisna Belgesi ile ilgili haklarınızı korumak için, tüm işlemlerinizi resmi ve yasal yollardan yapmanız, banka hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz ve her türlü geliri kayıt altına almanız önemlidir. Ayrıca, yasal değişiklikleri takip etmek ve gerektiğinde vergi danışmanlarından yardım almak faydalı olabilir.

Bu sorular ve cevaplar, İstisna Belgesi ile ilgili temel bilgileri ve mükelleflerin karşılaşabileceği durumları kapsar. Daha detaylı bilgi veya özel durumlarınız için bir vergi danışmanına başvurmanız yararlı olacaktır.

"İstisna Belgesi Nedir? Kimler Bu Belgeye Sahip Olmalı?" Bu yazı, orijinal yayın tarihindeki 12 Nis 2022 bilgilere göre hazırlanmıştır. Ancak, zamanla değişiklik gösterebilecek, güncelliğini yitirebilecek veya geçerliliğini kaybedebilecek bilgiler içerebilir.
4 Yorum
Puanlama: 5 yıldız (100 puanlama)
mahmut
12 Nisan 2022, 09:25

mantıklı bir gerekçe olmuş sosyal medyadan vergi alınmaması iyi olur

Pınar Kurt
12 Nisan 2022, 09:34

İlk defa duyuyorum. Öğrenmek faydama olacak. İlerde böyle bir işe kalkışırsam nasıl bir yol izleyeceğimi şimdiden öğrenmiş oldum.

Metin
30 Nisan 2024, 18:24

Merhabalar son yasal düzenlemede İnternet ortamından astrolojik danışmanlık gibi faaliyetleri de kapsayan genel bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden önce şahıs şirketi açarak vergi levhası almıştım. Faaliyet e henüz başlamadığım için zaten bu bahse konu olan rakamları yakalamak şuan için mümkün değil. Benim sorum vergi levhası var ama istisnai belgeden faydalanabilirmiyim?

Influencer Ajansı
1 Mayıs 2024, 14:19

Vergi levhası olan ve faaliyetlerine başlamamış bir işletme sahibi olarak, istisnai durumlar kapsamında vergi muafiyeti ya da indirimlerinden faydalanıp faydalanamayacağınızı anlamak için doğrudan bir vergi danışmanı (mali müşavir) ile görüşmenizi öneririz.

Yorum Yap

Bilgilendirme