KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

INFLUENCER AJANSI REKLAM İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle "Ajans" olarak anılacaktır), kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun olarak işlemektedir. Ajans, KVKK kapsamında "Veri Sorumlusu" olarak hareket etmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Ajans tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanmanız çerçevesinde; elektronik ortamda web sitemizi ziyaret etmeniz, çeşitli sözleşmeler yapmanız ve benzeri yollarla doğrudan sizden temin edilmektedir. Toplanan kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesi gereğince ve yasal mevzuata uygun şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Ajansın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ajansın yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 • Sizlere özel tanıtım, reklam ve kampanyaların sunulması,
 • Ajansın hizmet politikalarının geliştirilmesi.
4. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Ajans, işlediği kişisel verileri KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sadece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve iş ortaklarıyla, yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kamu kurumları ile paylaşabilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan düzeltme ve silme işlemlerinin bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
6. Verilerin Saklama ve İmha Süreci

Ajans, topladığı kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen süreler kadar veya işleme amacı gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması halinde, kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7. İletişim ve Başvuru Yöntemi

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta [email protected] (KEP) adresimiz üzerinden Ajansımız’a başvurabilirsiniz.

Hey!
İletişime Geçebilirsiniz
Bize herhangi bir sorunuz veya işbirliği teklifiniz mi var? O halde hemen sağdaki iletişim formunu kullanarak bize ulaşın! Profesyonel ve deneyimli ekibimiz, sizinle işbirliği yapmak için sabırsızlanıyor ve size en kısa sürede yanıt vermeye hazır. Her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

  Projeniz ile ilgili detaylı bilgilere sahipseniz bu linke tıklayarak detaylı brief formunu doldurabilirsiniz.